Дистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Как да направим сертификатът за контрол на качеството в строителството реален

Дистанционно обучение по ЗБУТ  за Контрол на качеството

        Контролът на качеството е съществена дейност на всяка компания, независимо от мащабите й на дейност и обхвата на дейности, които предлага. Така че преди да изберете човекът, който ще бъде отговорен за контрола на качеството във вашата фирма, трябва много отговорно и премерено да осъществите избора си. За да улесните преминаването на съответния курс и получаването на сертификата за правоспособност, трябва да спазвате някои изисквания към лицето или лицата, назначени за контрол на качеството в строителството. На първо място това е изискването за образованието. Лицето, което ще заема тази позиция, може да работи и на друга такава във фирмата, но не може да има образователна степен по-ниска от бакалавър, независимо от това колко добре смятате, че ще се справя с тази задача. Като споменахме опита, той също е от ключово значение. Колкото по-голям е опита в строителството и в монтажните дейности, толкова по-подходящо е лицето за тази позиция. Образованието и опитът не трябва да са в произволна или коя да е професия, а именно в техническата и инженерната сфера. От тук нататък следва всеки работодател, който вече се е спрял на своите лица за контрол на качеството в строителството, да уреди то да премине съответния курс, за да може да започне работа. Имайки предвид, че голяма част от курсовете вече се предлагат дистанционно или онлайн, би било добра идея да се осведомите за нивото на компютърна грамотност на лицето или лицата, кандидати за тази длъжност. Така ще можете лесно да избирате между всички възможни варианти за обучение, като сте сигурни, че избраният от вас човек, ще се справи достатъчно добре. 

       И все пак – за да не става така, че работата да спира или да се забавя, поради липса на въпросния сертификат, предвидете курса на обучение за по-ранен период, преди същинската дейност на фирмата да е започнала. Ако ли пък се окаже така, че вече сте малко закъснели и това вече не може да се промени, ориентирайте се към по-ускорени курсове, които ще ви спестят време. Те ще натоварят до голяма степен хората, които ще се обучават, но усилията ще си заслужават. Фирмата ще може да започне да функционира реално, като спазва всички законни изисквания за това. Самите лица, които ще бъдат контрол на качеството, ще работят много по-добре, след като вече имат цялата необходима информация и знания за това. Сертификатът ще се получи много по-лесно и бързо онлайн, така че когато правите избор, винаги се ръководете от тази възможност.