Дистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Как да направим сертификатът за контрол на качеството в строителството реален         Контролът на качеството е съществена дейност на всяка компания, независимо от мащабите й на дейност и обхвата на дейности, които предлага. Така че преди да изберете човекът, който ще бъде отговорен за контрола на качеството във вашата фирма, трябва много отговорно и премерено да Прочетете повече заДистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството[…]

Дистанционно обучение за Длъжностно лице провеждащо инструктаж по БЗР

Дистанционно обучение за Длъжностно лице провеждащо инструктаж по БЗР

Съдържание на онлайн обучението за длъжностно лице, провеждащо инструктажи        Обучението по безопасност и здраве на труда не звучи особено разбираемо за никой, докато не се сблъскате с него и не ви се наложи да го преминете. Все пак лицето по инструктажи е една задължителна страна от функционирането на всяко предприятие правилно и безопасно. Инструктажите не Прочетете повече заДистанционно обучение за Длъжностно лице провеждащо инструктаж по БЗР[…]

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Какво обхваща онлайн курсът за контрол на качеството в строителството       Курсът за контрол на качеството в строителството е по-специфичен и труден от другите, които касаят условията на безопасност на труда. Той има друг обхват и дава много по-задълбочени знания относно материалите и съответствието им. Преди да предприемете започването на такъв курс, уверете се, че сте Прочетете повече заДистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството[…]

обучение по збут - комитет по условия на труд

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ

Защо е необходимо Ежегодното обучение за представители на КУТ? Съкращението КУТ има следното значение: Комитет по условия на труд. Представлява колектив от специалисти в дадена компания (работниците в която наброяват поне 50 души), занимаващ се най-вече с изискванията за безопасност и здраве в организацията. Основната функция на членовете на отдела е информирането на трудещите се Прочетете повече заДистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ[…]

Дистанционно обучение за длъжностно лице ,ръководещо трудовите процеси

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Курс за длъжностно лице, ръководещо трудови процеси Трудовият процес е онази дейност в рамките на дадена фирма, която най-ясно показва както моментното ѝ състояние, така и нивото ѝ на развитие и претенциите ѝ за професионално отношение към работниците и клиентите. Ръководенето на този процес е сложна задача с големи отговорности, затова то е разпределено между Прочетете повече заДистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси[…]

Дистанционно обучение за Орган по безопасност при работа

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Придобиване на удостоверение за орган по БЗР Органът по БЗР или иначе казано безопасност и здраве при работа е често подценяван. В действителност обаче законът е строг по отношение на изискванията си към тези лица. В по-голяма степен от случаите във фирмите и компаниите тази длъжност се заема по съвместителство. Това ще рече, че служителят Прочетете повече заДистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа[…]

дистанционно обучение за длъжностно лице провеждащо инструктажи по БЗР

Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР

Длъжностно лице, провеждащо инструктаж по БЗР и извънредния инструктаж            Изискванията за безопасност на условията на труд са задължителни за всяка фирма, без значение нивото на риск при работата. Ето защо провеждането на инструктажи трябва да се спазва според министерските нареждания и приложимите наредби,които изискват ежегодно подновяване на обучението.            Длъжностното лице е отговорник за всички тези Прочетете повече заДистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР[…]

контрол на качеството

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Защо да изберем дистанционното обучение по ЗБУТ? Контролът на качеството в строителството играе важна роля при ефективната реализация на определена задача в тази сфера. Фигурирането му сред дейностите на фирмата, изпълняваща такива услуги, е наложено от българското законодателство и е строго съобразено с продиктуваните от Европейския съюз норми. Нещо повече – според установените правила е Прочетете повече заДистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството[…]

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Отговорности, задължения и права на координатор  по безопасност и здраве в строителството Координаторът по БЗР в строителството е отговорен за следенето на общите условия за превенция и безопасност на организационните и технически решения, определящи различните етапи на строежа и съпътстващите го монтажи. Той оценява нужното време за отделните строителни дейности. Той следи не само за Прочетете повече заДистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството[…]

Дистанционно първоначално обучение на ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на ГУТ

Случаи, в които е задължително първоначално обучение на представители на ГУТ         Групите по условия на труд могат да бъдат срещнати в много фирми, от съществуващите и работещите на пазара. Тези групи имат основни и задължителни функции, налагани по силата на закона, които трябва да бъдат спазвани. За да е възможно това, всеки от членовете трябва Прочетете повече заДистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на ГУТ[…]