Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Какво обхваща онлайн курсът за контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството

      Курсът за контрол на качеството в строителството е по-специфичен и труден от другите, които касаят условията на безопасност на труда. Той има друг обхват и дава много по-задълбочени знания относно материалите и съответствието им. Преди да предприемете започването на такъв курс, уверете се, че сте избрали верния човек за тази длъжност, с необходимото образование и предишни квалификации. В най-общи линии това са служители и възложители, инвеститори, ръководен персонал и всеки, който има пряка връзка с конкретен строителен проект, инженерно образование и опит в строителния бизнес.

      По своята същност курсът развива няколко основни направления на знание и няколко допълнителни, по-скоро помощни такива.

      На първо място за правилното изпълнение на задачите по контрол на качеството имат знанията полагането на основите на строителен обект, без значение конкретното му в случая приложение. Основна тема на тези лекции са изграждането и експлоатацията на всички водоснабдителни и канализационни системи, както и техните инсталации за правилното им функциониране. Следват поредица от изисквания и законова регламентация за това, как се определят материалите и продуктите, които са годни са влагане в строежа. Има въведени стандарти за съответствие и подбор на качествени материали, които биха били подходящи за типа строеж, с който се е наела фирмата изпълнител. При научаването на критериите за оценка на строителните материали вече всяко лице по контрол на качеството получава възможността да оценява и подбира вложените материали и продукти. Това оценяване, обаче не става произволно, а се спазва отново уредена и специално съставена процедура. Всеки избор на материал е съпроводен от документация за това. Тази документация трябва да включва кои продукти са били подбрани първоначално, техния състав и качество и защо точно този от тях е избран, който ще се влага в строителството.

      Като помощни теми обучаваните в онлайн курсът по контрол на качеството в строителството получават основни знания за това как се определят условията за пускане на пазара на нов продукт за употреба в строителството. Немалко време се отделя и на европейските законови норми, които имат връзка с качеството и неговия контрол в строителството.

      Тъй като говорим за онлайн обучение, важно е да предвидите предварително плащане няколко дни преди началото на курса, за да могат парите да постъпят навреме. Освен това курсът има малко по-висока стойност от стандартните курсове по ЗБУТ. Неговите цени варират също, но все пак започват от 150-160 лева.