Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Защо да изберем дистанционното обучение по ЗБУТ?

Контролът на качеството в строителството играе важна роля при ефективната реализация на определена задача в тази сфера. Фигурирането му сред дейностите на фирмата, изпълняваща такива услуги, е наложено от българското законодателство и е строго съобразено с продиктуваните от Европейския съюз норми. Нещо повече – според установените правила е редно всяка организация да определи най-малко един човек с правомощия за извършване на такъв контрол, за да бъде добавена в списъка на Камарата на строителите. Това е и основната причина за създаването на специализирани обучения в тази област. В съвременния свят на все по-силно изразена конкуренция за работни места по-амбициозните кандидати за упражняване на дейността по контрол надграждат знанията си чрез посещаване на обучение по ЗБУТ, като често това се случва от разстояние. В следващите редове имате възможността да се запознаете по-подробно с курсовете по контрол на качеството в строителството.

контрол на качеството

В изискванията на Камарата на строителите е упоменато още, че лицето, което се занимава с такъв контрол, трябва да има завършен курс, който да е бил проведен в рамките на последните дванадесет месеца от лицензиран специалист. Това значи, че обучението е насочено най-вече към длъжностни лица, но чрез него могат да увеличат знанията си още ръководители на фирми и консултанти. В програмата на курса са заложени всички потребни знания за успешната реализация в дейността. Ето някои от елементите, които са включени: информиране относно условията за пускането на строителни материали на пазара; запознаване с документацията, която трябва да придружава строителните продукти; предоставяне на информация за системите за менажиране на качеството. Всеки участник, който се справи отлично с обучението, получава удостоверение, което гарантира, че е подготвен. Голяма част от длъжностните лице обогатяват способностите си с дистанционен курс по ЗБУТ.

Функцията на контрола на качеството в строителството е насочена към осигуряване на добри материални и здравословни условия на труд. Курсовете в това направление подготвят специалистите за работа на високо равнище.