Дистанционно първоначално обучение на ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на ГУТ

Случаи, в които е задължително първоначално обучение на представители на ГУТ         Групите по условия на труд могат да бъдат срещнати в много фирми, от съществуващите и работещите на пазара. Тези групи имат основни и задължителни функции, налагани по силата на закона, които трябва да бъдат спазвани. За да е възможно това, всеки от членовете трябва Прочетете повече заДистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на ГУТ[…]