обучение по збут - комитет по условия на труд

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ

Защо е необходимо Ежегодното обучение за представители на КУТ? Съкращението КУТ има следното значение: Комитет по условия на труд. Представлява колектив от специалисти в дадена компания (работниците в която наброяват поне 50 души), занимаващ се най-вече с изискванията за безопасност и здраве в организацията. Основната функция на членовете на отдела е информирането на трудещите се Прочетете повече заДистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ[…]