Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Отговорности, задължения и права на координатор  по безопасност и здраве в строителството Координаторът по БЗР в строителството е отговорен за следенето на общите условия за превенция и безопасност на организационните и технически решения, определящи различните етапи на строежа и съпътстващите го монтажи. Той оценява нужното време за отделните строителни дейности. Той следи не само за Прочетете повече заДистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството[…]