обучение по збут - комитет по условия на труд

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ

Защо е необходимо Ежегодното обучение за представители на КУТ? Съкращението КУТ има следното значение: Комитет по условия на труд. Представлява колектив от специалисти в дадена компания (работниците в която наброяват поне 50 души), занимаващ се най-вече с изискванията за безопасност и здраве в организацията. Основната функция на членовете на отдела е информирането на трудещите се Прочетете повече заДистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ[…]

Дистанционно първоначално обучение на ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на ГУТ

Случаи, в които е задължително първоначално обучение на представители на ГУТ         Групите по условия на труд могат да бъдат срещнати в много фирми, от съществуващите и работещите на пазара. Тези групи имат основни и задължителни функции, налагани по силата на закона, които трябва да бъдат спазвани. За да е възможно това, всеки от членовете трябва Прочетете повече заДистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на ГУТ[…]