Дистанционно обучение за Орган по безопасност при работа

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Придобиване на удостоверение за орган по БЗР Органът по БЗР или иначе казано безопасност и здраве при работа е често подценяван. В действителност обаче законът е строг по отношение на изискванията си към тези лица. В по-голяма степен от случаите във фирмите и компаниите тази длъжност се заема по съвместителство. Това ще рече, че служителят Прочетете повече заДистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа[…]