Дистанционно обучение за длъжностно лице ,ръководещо трудовите процеси

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Курс за длъжностно лице, ръководещо трудови процеси Трудовият процес е онази дейност в рамките на дадена фирма, която най-ясно показва както моментното ѝ състояние, така и нивото ѝ на развитие и претенциите ѝ за професионално отношение към работниците и клиентите. Ръководенето на този процес е сложна задача с големи отговорности, затова то е разпределено между Прочетете повече заДистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси[…]